Pattern-bag-process

เรียนรู้และทำความเข้าใจ ขั้นตอนการทำงาน กระเป๋าต้นแบบ

สวัสดีครับ สำหรับบทความ วันนี้ Blog 9Genuine จะมาทำความเข้าใจ ถึงขั้นตอน “การทำแพทเทิร์น และการทำ กระเป๋าต้นแบบ” ซึ่งที่ผ่านมา 9Genuine ได้รับคำถามค่อนข้างบ่อย เกี่ยวกับระยะเวลาในขั้นตอนนี้ว่า “ทำไมใช้เวลานานจัง” ??? Continue reading เรียนรู้และทำความเข้าใจ ขั้นตอนการทำงาน กระเป๋าต้นแบบ

The Aeroplane

สร้างแบรนด์กระเป๋าหนังแท้ เริ่มต้นยังไง ? Ep.103 ศึกษาวัตถุดิบ

     ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ ใดๆ ก็แล้วแต่ หากผู้ประกอบการธุรกิจนั้นๆ ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ผลิตสินค้าของตัวเอง ย่อมไม่ใช่ผลดีแน่ๆ ทั้งในระยะเริ่มต้น หรือระยะยาว …

Continue reading สร้างแบรนด์กระเป๋าหนังแท้ เริ่มต้นยังไง ? Ep.103 ศึกษาวัตถุดิบ