ศึกษาขั้นตอนสั่งผลิต กระเป๋าหนังแท้ และเครื่องหนัง

      เพื่อให้เราสามารถประเมินราคาได้อย่างแม่นยำ เราจำเป็นจะต้องทราบข้อมูลของกระเป๋า และความต้องการที่ ครบถ้วน ชัดเจน โดยข้อมูลหลักๆ มีดังนี้ครับ

 1. การส่งแบบกระเป๋า/เครื่องหนัง
 • ข้อมูลภาพแบบกระเป๋า อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากที่สุด  ( Pattern , รูปภาพครบทุกมุม , กระเป๋าใบจริง )
 • ภาพแบบกระเป๋าที่เป็นการสเกตภาพ ควรมีข้อมูลภาพกระเป๋าอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ประกอบเพิ่มเติมด้วย
 • ข้อมูลทั่วไปที่จำเป็น เช่น ขนาดกระเป๋า, ชนิดหนังฟอก , อะไหล่อุปกรณ์ เป็นต้น
 • จำนวนที่ต้องการสั่งผลิต  และกำหนดเวลาที่ต้องการ (ชิ้นงานตัวอย่าง และงานทั้งหมด )
 • กรณีนำวัตถุดิบมาเอง กรุณาชี้แจงให้ชัดเจนว่ามีอะไรบ้าง เช่น หนัง,อะไหล่, วัสดุซับใน เป็นต้น

การส่งแบบข้อมูลกระเป๋า กรุณาส่งข้อมูลช่องทาง email เท่านั้น  โดยสามารถส่งมาที่  craftsman2563@gmail.com

ต้องการถามคำถามเพิ่มเติม ติดต่อ ทาง LINE ID = @vxp7721f

 

ประเมินราคาเบื้องต้น พร้อมทั้งแจ้งคิว

 • การประเมินราคาเบื้องต้น :

       เมื่อเราได้รับข้อมูลกระเป๋าและรายละเอียดที่ครบถ้วนและชัดเจน  เราจะประเมินช่วงราคา จากข้อมูลที่ได้รับ และแจ้งให้ลูกค้าพิจารณา ดังนั้นในการประเมินช่วงราคาในข้อนี้ เป็นการคาดคะเนเท่านั้น     โดยทั่วไป  ราคาที่แท้จริงจะอยู่ในช่วงของราคาที่ประเมินนี้  ซึ่งอาจจะต่ำกว่าหรือสูงกว่า เล็กน้อย  ขึ้นอยู่กับ การเปลี่ยนแปลงข้อมูล และรายละเอียด ที่เปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลในเบื้องต้น

 • แจ้งคิวการผลิต :

เมื่อได้ข้อสรุป ของข้อมูลกระเป๋าที่ผลิต ครบถ้วนแล้ว เราจะแจ้งคิวการทำงานให้ทราบ  โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วนงานคือ 

  1>  กำหนดการผลิต กระเป๋า Prototype  และ

  2>  กำหนดการผลิตสินค้าทั้งหมด

ระยะเวลา การจัดทำกระเป๋า Prototype และการประเมินราคา

 • ระยะเวลาการทำงาน  1-3 สัปดาห์

ในการจัดทำแพทเทิรน์ และการตัดเย็บตัวอย่าง 1 ใบ ( เมื่อสรุปข้อมูล และวัสดุพร้อม ได้รับชำระเงิน ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นแล้ว  (คลิ๊กที่นี่ >>  เพื่อ อ่านรายละเอียดค่าใช้จ่ายเบื้องต้น )

 • ราคาประเมินที่แท้จริง 

จะแจ้งให้ทราบในขั้นตอนนี้ คือหลังจากที่ทำกระเป๋าตัวอย่างเสร็จแล้ว  โดยทั่วไป จะไม่น้อย หรือมากไปกว่า ช่วงราคาประเมินจากที่แจ้งไปใน ข้อ 2  หากไม่มีการปรับแบบ และชนิดหนัง และอุปกรณ์ )

การอนุมัติแบบ และยืนยันสั่งผลิต

กรอบเวลามาตรฐานในการอนุมัติแบบ คือ  ภายใน 7-14 วัน นับจากที่ได้รับมอบกระเป๋าตัวอย่างแล้ว

เริ่มการผลิต

 1. ก่อนเริ่มต้นผลิต  ชำระเงิน 70%  ของมูลค่าทั้งหมด
 2. ระยะเวลาการทำงาน ขึ้นอยู่กับจำนวน และความยากง่ายของแบบ โดยระยะเวลานี้ จะถูกแจ้งให้ทราบแล้ว ในขั้นตอนการแจ้งคิวการผลิต หรือหลังจากที่ทำกระเป๋าตัวอย่าง
 3. ส่งมอบงาน  ชำระเงิน  30%  ของมูลค่าทั้งหมด    ค่าใช้จ่ายการขนส่งสินค้าทั้งหมดหรือบางส่วน  ผู้สั่งผลิตเป็นผู้รับผิดชอบ

ราคายังไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

 

คลิ๊กเพื่อ อ่านเอกสาร เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย