ขั้นตอนสั่งผลิต กระเป๋าหนังแท้ และเครื่องหนัง

ขั้นตอนสั่งผลิต กระเป๋าหนังแท้ และเครื่องหนัง

การเริ่มต้นการสั่งผลิต จะต้องขึ้นแบบกระเป๋าตัวอย่างก่อน 1 ใบ

จำนวนขั้นต่ำเริ่มต้น 30 ใบ/แบบ

Small leather goods  50-200 ใบ/แบบ

 

ขั้นตอนการสั่งผลิต

2000

การส่งแบบ

  • ข้อมูลภาพแบบกระเป๋า อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากที่สุด  ( Pattern , รูปภาพครบทุกมุม , กระเป๋าใบจริง )
  • ข้อมูลทั่วไปที่จำเป็น เช่น ขนาดกระเป๋า, ชนิดหนังฟอก , อะไหล่อุปกรณ์ เป็นต้น
  • จำนวนที่ต้องการสั่งผลิต  และกำหนดเวลาที่ต้องการ (ชิ้นงานตัวอย่าง และงานทั้งหมด )
  • กรณีนำวัตถุดิบมาเอง กรุณาชี้แจงให้ชัดเจนว่ามีอะไรบ้าง เช่น หนัง,อะไหล่, วัสดุซับใน เป็นต้น

 

→  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การส่งแบบข้อมูลกระเป๋า กรุณาส่งข้อมูลช่องทาง email เท่านั้น  โดยสามารถส่งมาที่  info@9genuine.com

 

2001

ประเมินราคาเบื้องต้น พร้อมทั้งแจ้งคิว

การประเมินช่วงราคา :

คือการประมาณการช่วงราคา ในขั้นตอนนี้ เป็นเพียงการคาดคะเน จากข้อมูลที่ได้รับมาจากข้อที่ 1  เท่านั้น    โดยราคาค่าผลิตจะอยู่ช่วงของราคานี้  อาจจะต่ำกว่าหรือสูงกว่า เล็กน้อย  ขึ้นอยู่กับ การเปลี่ยนแปลงข้อมูล และรายละเอียด ที่เปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลในเบื้องต้น

แจ้งคิวการผลิต :

เมื่อได้ข้อสรุป ของข้อมูลกระเป๋าที่ผลิต ครบถ้วนแล้ว เราจะแจ้งคิวการทำงานให้ทราบ  โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วนงานคือ 

  1> กำหนดการขึ้นแบบตัวอย่าง  และ

  2>  กำหนดการผลิตสินค้าทั้งหมด

 

2002

ระยะเวลา การจัดทำกระเป๋าตัวอย่าง และการประเมินราคา

> ระยะเวลาการทำงาน  2-4 สัปดาห์

ในการจัดทำแพทเทิรน์ และการตัดเย็บตัวอย่าง 1 ใบ ( เมื่อสรุปข้อมูล และวัสดุพร้อม ได้รับชำระเงิน ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นแล้ว  (คลิ๊กที่นี่ >>  เพื่อ อ่านรายละเอียดค่าใช้จ่ายเบื้องต้น )

 

> ราคาประเมินที่แท้จริง 

จะแจ้งให้ทราบในขั้นตอนนี้ คือหลังจากที่ทำกระเป๋าตัวอย่างเสร็จแล้ว  โดยทั่วไป จะไม่น้อย หรือมากไปกว่า ช่วงราคาประเมินจากที่แจ้งไปใน ข้อ 2  หากไม่มีการปรับแบบ และชนิดหนัง และอุปกรณ์ )

2003

การอนุมัติแบบ และยืนยันสั่งผลิต

กรอบเวลามาตรฐานในการอนุมัติแบบ คือ  ภายใน 3 วัน นับจากที่ได้รับมอบกระเป๋าตัวอย่างแล้ว

2004

เริ่มการผลิต

  1. ก่อนเริ่มต้นผลิต  ชำระเงิน 70%  ของมูลค่าทั้งหมด

  2. ระยะเวลาการทำงาน ขึ้นอยู่กับจำนวน และความยากง่ายของแบบ โดยระยะเวลานี้ จะถูกแจ้งให้ทราบแล้ว ในขั้นตอนการแจ้งคิวการผลิต หรือหลังจากที่ทำกระเป๋าตัวอย่าง

  3. ส่งมอบงาน  ชำระเงิน  30%  ของมูลค่าทั้งหมด   คืนส่วนต่างตามเงื่อนไข  A,B,C

ค่าใช้จ่ายการขนส่งสินค้าทั้งหมดหรือบางส่วน  ผู้สั่งผลิตเป็นผู้รับผิดชอบ

ราคายังไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

 

คลิ๊กเพื่อ อ่านเอกสาร เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย