ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำกระเป๋า Bag Prototype จำนวน 1 ใบ

กระเป๋าใบใหญ่ งานเย็บด้วยจักร กลุ่ม Handbags เช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าเป้ เป็นต้น

 1. ค่าวัสดุหนังและอุปกรณ์อะไหล่ =   2,500 บาท
 2. ค่าเปิดแบบ/ค่าทำแพทเทิรน์  =   2,500 บาท
 3. ค่าตัดเย็บ / Bag Prototype  =  5,500 บาท ( คืนส่วนต่าง )

กระเป๋าใบเล็ก งานเย็บด้วยจักร /เย็บมือ
กลุ่ม Small leather goods เช่น กระเป๋าสตางค์ , กระเป๋านามบัตร , กระเป๋ามือถือ , สายคล้องกล้อง , สมุด passport , ซองแว่นตา เป็นต้น

 1. ค่าวัสดุหนังและอุปกรณ์อะไหล่ =   2,500 บาท
 2. ค่าเปิดแบบ/ค่าทำแพทเทิรน์  =   1,500 บาท
 3. ค่าตัดเย็บ / Bag Prototype  =  2,500 บาท ( คืนส่วนต่าง )

เงื่อนไขการคืนเงินค่ามัดจำ ในกรณีต่าง ๆ

A  สั่งผลิตตามจำนวน | อนุมัติภายในกรอบเวลา

 • คืนส่วนต่าง ข้อ ( 3 ) 

   กรอบเวลา : ภายในไม่เกิน 14 วัน ( นับจากวันที่ได้รับกระเป๋าตัวอย่าง)

B. ไม่สั่งผลิต หรือไม่ติดต่อ เกินจากกรอบเวลาอนุมัติ เกิน 14 วัน

 • ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือบางส่วน ในข้อ 1 – 3  ทุกกรณี 
 • วัสดุอุปกรณ์หรืออะไหล่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากไม่ติดต่อรับคืนภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันสุดท้ายของกรอบเวลานี้  ให้ถือว่า ผู้สั่งผลิตไม่มีความประสงค์รับกลับคืนแล้ว
ดาวน์โหลดเอกสาร PDF
แก้ไขปรับปรุง ณ วันที่ : 20 มีนาคม 2564

ขั้นตอนการสั่งผลิต

  1  ขั้นตอนการส่งแบบ

 •  ข้อมูลภาพกระเป๋า  (Pattern , รูปภาพครบทุกมุม , กระเป๋าใบจริง (ถ่ายภาพ)  ) 
  ข้อมูลทั่วไปที่จำเป็น เช่น    ขนาด, ชนิดหนังฟอก , อะไหล่อุปกรณ์ เป็นต้น 
 • จำนวนที่ต้องการสั่งผลิต  และ กำหนดเวลาที่ต้องการ (ตัวอย่าง และงานทั้งหมด ) 
  กรณีนำวัตถุดิบมาเอง กรุณาชี้แจงให้ชัดเจนว่ามีอะไรบ้าง เช่น หนัง,อะไหล่, วัสดุซับใน เป็นต้น 

***  ส่งข้อมูลช่องทาง email เท่านั้น  โดยสามารถส่งมาที่ craftsman2563@gmail.com  

2  ประเมินช่วงราคา  และ แจ้งคิวการผลิต 

การประเมินช่วงราคา : การประเมินช่วงราคาในขั้นตอนนี้ เป็นเพียงการคาดคะเน จากข้อมูลที่เราได้รับ มาจากข้อที่ที่หนึ่งเท่านั้น โดยราคาค่าผลิตที่ประเมินจริง จะอยู่ช่วงของราคานี้ ราคาอาจจะลดลงหรือเพิ่มขึ้น เล็กน้อย ขึ้นอยู่กับ การเปลี่ยนแปลงข้อมูล และรายละเอียด จากข้อมูลในเบื้องต้น  

แจ้งคิวการผลิต : เมื่อได้ข้อสรุป ของข้อมูลกระเป๋าที่ผลิต ครบถ้วนแล้ว เราจะแจ้งคิวการทำงานให้ทราบ โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วนงานคือ  1 กำหนดการขึ้นแบบตัวอย่าง และ 2  กำหนดการผลิตสินค้าทั้งหมด

3  ขั้นตอน การจัดทำกระเป๋าตัวอย่าง

 • ระยะเวลาการทำงาน  1-3 สัปดาห์ ในการจัดทำแพทเทิรน์ และการตัดเย็บ ( ข้อมูลและวัสดุพร้อม)
 • ได้รับชำระเงิน ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นแล้ว   
 • ราคาค่าสั่งผลิต จะแจ้งให้ทราบในขั้นตอนนี้ ( โดยทั่วไปแล้ว จะไม่น้อย หรือมากไปกว่า ช่วงราคาประเมินจากที่แจ้งไปในข้อ 2  หากไม่มีการปรับแบบ และชนิดหนัง และอุปกรณ์ )

4  ขั้นตอน การอนุมัติแบบ และยืนยันสั่งผลิต

กรอบเวลามาตรฐาน ในการอนุมัติแบบ คือ  ภายใน 14 วัน นับจากที่ได้รับมอบกระเป๋าตัวอย่างแล้ว

งวดชำระเงิน

 • เริ่มต้นผลิต  ชำระเงิน 70% ของมูลค่าทั้งหมด ระยะเวลาการทำงาน ขึ้นอยู่กับจำนวน และความซับซ้อนของแบบ โดยระยะเวลานี้ จะถูกแจ้งให้ทราบแล้ว ในขั้นตอนการแจ้งคิวการผลิต
 • ส่งมอบงาน  ชำระเงิน 30%  

ค่าใช้จ่ายการขนส่งสินค้าทั้งหมดหรือบางส่วน  ผู้สั่งผลิตเป็นผู้รับผิดชอบ  

ราคายังไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

เมื่อได้อ่านมาถึงขั้นตอนนี้แล้ว เรามั่นใจว่า คุณพอจะทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสั่งผลิตแล้ว ไม่มากก็น้อย

ขั้นตอนต่อไป สามารถติดต่อเรา และส่งข้อมูลที่ครบถ้วนมาที่  craftsman2563@gmail.com

และหากต้องการทราบข้อมูลอื่น ๆ ที่ “นอกเหนือ” จากข้อมูลข้างต้น หรืออ่านแล้ว แต่ยังมีข้อสงสัย และไม่เข้าใจในส่วนใด   สามารถโทรติดต่อได้ที่ 064 207 6544

     ขอความกรุณานะครับ อย่าโทรถามราคาค่าผลิตทางโทรศัพท์เลยครับ  เพราะเราไม่สามารถประเมินราคา โดยจินตนาการ จากบทสนทนาทางโทรศัพท์ได้ 

ข้อมูลสำคัญที่ควรทราบ

 • เรารับผลิต ตัดเย็บกระเป๋าและเครื่องหนัง จากวัสดุที่เป็นหนังแท้ เท่านั้น
 • เราไม่รับงานผลิต กระเป๋าหนังผสมวัสดุผ้า
  หากเป็นงานที่ใช้วัสดุอื่นๆ เช่น หนังเทียม PU หรือ PVC เรารับเฉพาะงานที่มีปริมาณการสั่ง จำนวน 500 ชิ้นขึ้นไป  ( เหมาะสำหรับ งาน Premium สำหรับแจกลูกค้า ) 
 • เราไม่รับผลิต สินค้า ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าของผู้อื่น
 • เราไม่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันราคา 
  ( อย่าส่งอีเมล์ สอบถามราคา แบบสำเนาพ่วง ( CC ) ลักษณะหว่านแห  ขอความกรุณา ให้ตัดเราออกจาก List ไปเลยครับ อย่าส่งมาหาเรา ) 
 • เราไม่มีนโยบายส่งเจ้าหน้าที่ ไปติดต่อขอรับงานจากใคร หากมีผู้แอบอ้างว่าเป็นช่างจากทีมงาน 9Genuine เพื่อขอรับงานจากท่าน  เราขอแจ้งให้ทราบว่า เราไมีมีส่วนเกี่ยวข้อง และ เราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
 • การติดต่อส่งแบบกระเป๋า ทางอีเมล์ craftsman2563@gmail.com หรือสอบถามข้อมูลอื่นๆ ติดต่อทาง LINE ID = @vxp7721f