ค่าใช้จ่าย |  ขั้นตอนการสั่งผลิต

30 ใบ/แบบ

กระเป๋าใบใหญ่ งานเย็บด้วยจักร กลุ่ม Handbags เช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าเป้ เป็นต้น

50-200ใบ/แบบ

กระเป๋าใบเล็ก กลุ่ม Small leather Goods เช่น กระเป๋าสตางค์ , ซองนามบัตร , สมุด Passport , ซองมือถือ เป็นต้น งานเย็บด้วยมือ เริ่มต้น 50 ใบ งานเย็บจักร เริ่มต้น 200 ใบ

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

เกี่ยวกับการขึ้นแบบกระเป๋า ตัวอย่าง และค่ามัดจำ 

 • ค่าตัดเย็บ และอุปกรณ์ =   ระหว่าง  2,500 บาท ถึง  5,000 บาท โดย…

2,500 บาท  สำหรับ กรณีนำหนังและอุปกรณ์มาเอง 

5,000 บาท  สำหรับ ให้เราจัดหนัง และวัสดุให้ 

 • ค่าเปิดแบบ  =   3,500 บาท ( ไม่ใช่ค่าแพทเทิรน์ ) 
 • ค่ามัดจำออเดอร์   =  10,000 บาท ( คืนให้ตามเงื่อนไข A , B , C ) 

เงื่อนไขการคืนเงินค่ามัดจำ ในกรณีต่าง ๆ

A  สั่งผลิตตามจำนวน ไม่ปรับแบบ  | อนุมัติภายในกรอบเวลา 

 • คืนส่วนต่าง ข้อ 1  ( กรณีไม่ปรับแบบ ) 
  • กรณี  b. คืนส่วนต่างจาก ราคาประเมิน/หน่วย 

ยกตัวอย่าง เช่น  ราคาประเมิน 2000 บาท/ใบ  
คืน 3,000 บาท ( 5,000 – 2,000  ) 

 • กรณี a. อุปกรณ์หนังที่ลูกค้านำมาเอง เราจะคืนวัสดุที่เหลือให้ทั้งหมด
 •  ไม่คืนส่วนต่าง ข้อ 1  ( กรณีต้องการปรับแบบจากที่สรุปตกลง )  ( update ; 24/4/62 )  
 • คืน 10,000 บาท  ( ข้อ 3 ค่ามัดจำออเดอร์ 10,000 บาท ) 

*กรณีการปรับแบบ  สามารถปรับแบบได้ โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักของแพทเทิรน์ อาจจะมีการปรับเพิ่มหรือลดขนาด เพียงเล็กน้อย หรือปรับองค์ประกอบได้  ขึ้นอยู่กับการพิจารณา    

B. สั่งผลิตตามจำนวน ไม่ปรับแบบ แต่อนุมัติเกินจากกรอบเวลา

 • อนุมัติแบบเกินจากกรอบเวลา 5 วัน  = ปรับเลื่อนคิวการผลิต
 • อนุมัติแบบเกินจากกรอบเวลา  เกิน 10 วัน = ไม่คืนส่วนต่างข้อที่ 1

C. ปรับลดจำนวนสั่งผลิต จากที่ตกลง

คืนค่ามัดจำแบบ ( 10,000 บาท ) ตามอัตราส่วน ที่ปรับลด เช่น สั่งผลิต 100 ใบ 

 • ปรับเหลือ 70 ใบ  คืน 70% หรือ 7,000 บาท
 • ปรับเหลือ 50 ใบ  คืน 50% หรือ 5,000 บาท 
 • ปรับเหลือ 30 ใบ  คืน 30% หรือ 3,000 บาท 

การปรับลดจำนวน ต้องไม่ต่ำกว่า นโยบายจำนวนขั้นต่ำ
พิจารณาปรับ ราคาประเมิน/ใบ  ใหม่อีกครั้ง

D. ไม่สั่งผลิต หรืออนุมัติแบบ เกินจากกรอบเวลา เกิน 1 เดือน

 • ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือบางส่วน ในข้อ 1 – 3  ทุกกรณี 
 • วัสดุอุปกรณ์หรืออะไหล่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากไม่ติดต่อรับคืนภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันสุดท้ายของกรอบเวลานี้  ให้ถือว่า ผู้สั่งผลิตไม่มีความประสงค์รับกลับคืนแล้ว

ขั้นตอนการสั่งผลิต

  1  ขั้นตอนการส่งแบบ

 •  ข้อมูลภาพกระเป๋า  (Pattern , รูปภาพครบทุกมุม , กระเป๋าใบจริง (ถ่ายภาพ)  ) 
  ข้อมูลทั่วไปที่จำเป็น เช่น    ขนาด, ชนิดหนังฟอก , อะไหล่อุปกรณ์ เป็นต้น 
 • จำนวนที่ต้องการสั่งผลิต  และ กำหนดเวลาที่ต้องการ (ตัวอย่าง และงานทั้งหมด ) 
  กรณีนำวัตถุดิบมาเอง กรุณาชี้แจงให้ชัดเจนว่ามีอะไรบ้าง เช่น หนัง,อะไหล่, วัสดุซับใน เป็นต้น 

***  ส่งข้อมูลช่องทาง email เท่านั้น  โดยสามารถส่งมาที่ genuine.thailand@gmail.com    ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตอบกลับ  ในกรณีที่ได้รับข้อมูลเบื้องต้นที่ไม่ครบถ้วนเพียงพอ  

2  ประเมินช่วงราคา  และ แจ้งคิวการผลิต 

การประเมินช่วงราคา : การประเมินช่วงราคาในขั้นตอนนี้ เป็นเพียงการคาดคะเน จากข้อมูลที่เราได้รับ มาจากข้อที่ที่หนึ่งเท่านั้น โดยราคาค่าผลิตที่ประเมินจริง จะอยู่ช่วงของราคานี้ อาจจะต้องต่ำหรือสูงกว่าเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับ การเปลี่ยนแปลงข้อมูล และรายละเอียด จากข้อมูลในเบื้องต้น  

แจ้งคิวการผลิต : เมื่อได้ข้อสรุป ของข้อมูลกระเป๋าที่ผลิต ครบถ้วนแล้ว เราจะแจ้งคิวการทำงานให้ทราบ โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วนงานคือ  1 กำหนดการขึ้นแบบตัวอย่าง และ 2  กำหนดการผลิตสินค้าทั้งหมด

3  ขั้นตอน การจัดทำกระเป๋าตัวอย่าง

 • ระยะเวลาการทำงาน  2-4 สัปดาห์ ในการจัดทำแพทเทิรน์ และการตัดเย็บ ( ข้อมูลและวัสดุพร้อม)
 • ได้รับชำระเงิน ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นแล้ว   
 • ราคาค่าสั่งผลิต จะแจ้งให้ทราบในขั้นตอนนี้ ( โดยทั่วไปแล้ว จะไม่น้อย หรือมากไปกว่า ช่วงราคาประเมินจากที่แจ้งไปในข้อ 2  หากไม่มีการปรับแบบ และชนิดหนัง และอุปกรณ์ )

4  ขั้นตอน การอนุมัติแบบ และยืนยันสั่งผลิต

กรอบเวลามาตรฐานในการอนุม้ติแบบ คือ  ภายใน 3 วัน นับจากที่ได้รับมอบกระเป๋าตัวอย่างแล้ว

งวดชำระเงิน

 • เริ่มต้นผลิต  ชำระเงิน 70% ของมูลค่าทั้งหมด ระยะเวลาการทำงาน ขึ้นอยู่กับจำนวน และความยากง่ายของแบบ โดยระยะเวลานี้ จะถูกแจ้งให้ทราบแล้ว ในขั้นตอนการแจ้งคิวการผลิต
 • ส่งมอบงาน  ชำระเงิน 30%  ของมูลค่าทั้งหมด 
    คืนส่วนต่างตามเงื่อนไข A,B,C 

ค่าใช้จ่ายการขนส่งสินค้าทั้งหมดหรือบางส่วน  ผู้สั่งผลิตเป็นผู้รับผิดชอบ  

ราคายังไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

เมื่อได้อ่านมาถึงขั้นตอนนี้แล้ว เรามั่นใจว่า คุณพอจะทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสั่งผลิตแล้ว ไม่มากก็น้อย

ขั้นตอนต่อไป สามารถติดต่อเรา และส่งข้อมูลที่ครบถ้วนมาที่ Genuine.thailand@gmail.com

และหากต้องการทราบข้อมูลอื่น ๆ ที่ “นอกเหนือ” จากข้อมูลข้างต้น หรืออ่านแล้ว แต่ยังมีข้อสงสัย และไม่เข้าใจในส่วนใด   สามารถโทรติดต่อได้ที่ 064 207 6544

ขอความกรุณานะครับ อย่าโทรถามราคาค่าผลิตทางโทรศัพท์เลยครับ  เพราะเราไม่สามารถประเมินราคา ด้วยจินตนาการ เพียงแค่ บทสนทนาทางโทรศัพท์ได้ 

ข้อมูลสำคัญที่ควรทราบ

 • เรารับผลิต ตัดเย็บกระเป๋าและเครื่องหนัง จากวัสดุที่เป็นหนังแท้ เท่านั้น
  หากเป็นงานที่ใช้วัสดุอื่นๆ เช่น หนังเทียม PU หรือ PVC เรารับเฉพาะงานที่มีปริมาณการสั่ง จำนวน 500 ชิ้นขึ้นไป  ( เหมาะสำหรับ งาน Premium สำหรับแจกลูกค้า ) 
 • เราไม่รับผลิต สินค้า ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าของผู้อื่น
 • เราไม่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันราคา 
  ( อย่าส่งอีเมล์ สอบถามราคา แบบสำเนาพ่วง ( CC ) ลักษณะหว่านแห  ขอความกรุณา ให้ตัดเราออกจาก List ไปเลยครับ อย่าส่งมาหาเรา ) 
 • เราไม่มีนโยบายส่งเจ้าหน้าที่ ไปติดต่อขอรับงานจากใคร หากมีผู้แอบอ้างว่าเป็นช่างจากทีมงาน 9Genuine เพื่อขอรับงานจากท่าน  เราขอแจ้งให้ทราบว่า เราไมีมีส่วนเกี่ยวข้อง และ เราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
 • การติดต่อในขั้นเริ่มต้น เรารับข้อมูลทางอีเมล์เท่านั้น

 

การติดต่อเบื้องต้น   เราไม่รับติดต่อส่งแบบ  และสนทนา ทาง LINE

Change history

up date ;ปรับปรุงใหม่ : 24 เมษายน 2562   ไม่คืนส่วนต่าง ข้อ 1  ( กรณีต้องการปรับแบบจากที่สรุป )