Portfolio Gallery

Portfolio Gallery

    ตัวอย่างงานกระเป๋า เครื่องหนัง  ภายใต้ Brand ของเรา ออกแบบและตัดเย็บ โดย  9Genuine Leather

    นี่เป็นเพียงผลงานบางส่วนเท่านั้น ที่เราสามารถเปิดเผยได้ ครับ  สำหรับลูกค้าทุกท่านที่สั่งผลิตกับเรา จะถูกปิดเป็นความลับ