PORTFOLIO STORIES

รวมผลงานการออกแบบ และการตัดเย็บ กระเป๋าหนังแท้ บางส่วน ของ 9Genuine Craftsman ซึ่งเป็นแบรนด์ภายใต้ การดูแลของเรา Vanchada Brand กระเป๋าหนังแท้ แบรนด์ไทย ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทั้งหมดนี้ ผลิตจากวัสดุหนังแท้ www.vanchada.com