FAQ คำถามที่พบบ่อย
FAQ คำถามที่พบบ่อย

FAQ คำถามที่พบบ่อย

ข้อมูลสำคัญที่ควรทราบ

> เรารับตัดเย็บกระเป๋าและเครื่องหนัง จากวัสดุที่เป็นหนังแท้ เท่านั้น

> เราไม่รับผลิตกระเป๋าหรือเครื่องหนัง ที่ละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

> เราไม่ยินดีเข้าร่วมการประกวดแข่งขันราคา

> เราไม่มีนโยบายส่งเจ้าหน้าที่ ไปติดต่อขอรับงานจากใคร

การติดต่อในขั้นเริ่มต้น เรารับข้อมูลทางอีเมล์เท่านั้น  info@9genuine.com

 

FAQ คำถามทั่วไป

9Genuine รับผลิตกระเป๋าหนังแท้ แต่เราไม่ใช่โรงงาน ที่มีระบบการทำงานแบบแรงงานสายพาน ที่เน้นการผลิตจำนวนมาก แต่เราเน้นการตัดเย็บประณีต โดยช่างฝีมือ และเลือกใช้เฉพาะวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น
9Genuine รับผลิตกระเป๋าหรือเครื่องหนัง ที่ใช้วัสดุหลักเป็น หนังวัวแท้ ( Genuine Leather ) เท่านั้น เราไม่รับผลิตหนังเทียมสังเคราะห์ทุกชนิด
- สำหรับกระเป๋า 30 ใบ/แบบ - สำหรับ Small Leather Goods งานเย็บมือ 50 ชิ้นขึ้นไป สำหรับ Smasll Leather Goods งานเย็บจักร 200 ชิ้น /แบบ
สามารถดูผลงานบางส่วน จาก แบรนด์ Vanchad by Bag in Design ซึ่ง ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ อยู่ภายใต้การดูแลของเรา และยังมีอีกหลากหลายแบรนด์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่เราไม่สามารถเปิดเผยได้ ซึ่งเป็นนโยบายที่เข้มงวดของเรา

ดูผลงานของเรา

 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ กระเป๋า (Bags) สามารถกำหนดจำนวนสีได้ประมาณ 1-3 สี/แบบ (*)
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ Small Leather Goods สามารถกำหนดจำนวนสีได้ ประมาณ 1-4 สี/แบบ (*)
* เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น ขึ้นอยู่กับขนาดกระเป๋าที่สอดคล้องกับปริมาณหนังที่ใช้ และราคาต่อหน่วยที่เหมาะสม **กรณีที่ลูกค้าจัดเตรียมหนังมาให้ สามารถกำหนดสีได้ตามอิสระตามต้องการ
ราคาผลิตจะแจ้งให้ทราบโดยคร่าวๆ หลังจากที่เราทราบ จำนวน และข้อมูลของกระเป๋า อย่างครบถ้วนแล้ว ( ---> ดูรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับการส่งแบบ เพื่อประเมินราคาเบื้องต้น ) โดยจะแจ้งราคาที่ชัดเจนอีกครั้ง หลังจากที่ดำเนินการทำกระเป๋าตัวอย่างเสร็จสิ้น
สามารถทำได้ การจัดทำบล็อคทองเหลือง ทำเพียงครั้งเดียว สามารถใช้ประทับตราโลโก้ บนผลิตภัณฑ์ของคุณได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และใช้ได้ทุกๆ ตำแหน่งบนกระเป๋าตามที่คุณต้องการ
9Genuine ไม่รับตัดเย็บกระเป๋าหนังแท้ หรือเครื่องหนัง ใดๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า
ข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญ คือ ภาพถ่ายกระเป๋า หลายๆมุม รวบรวมให้ได้มากที่สุด รวมถึงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เช่น ขนาด , รูปแบบปลีกย่อย , ชนิดของหนัง ( หากไม่ทราบเราแนะนำได้ ) , จำนวนที่ต้องการสั่งผลิต เป็นต้น โดยสามารถส่งข้อมูลทั้งหมดมาให้เราทาง email : info@9genuine.com
การติดต่อเบื้องต้น เรารับข้อมูลผ่านทางอีเมล์เท่านั้น เนื่องจากเรามีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการ และนอกเหนือจากนี้ การสื่อสารข้อมูลแบบกระเป๋า ผ่านทางอีเมล์ จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการโทรศัพท์ info@9genuine.com

 

FAQ เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย และค่ามัดจำ ( จัดทำกระเป๋าตัวอย่าง )

คือค่าใช้จ่าย ในการตัดเย็บ และวัตถุดิบ เช่น หนัง , อะไหล่ และวัสดุอื่น ๆ  สำหรับการทำกระเป๋าตัวอย่าง 1 ใบ ก่อนการผลิตจริง โดยจะคืนค่าใช้จ่ายบางส่วน ตามเงื่อนไขดังนี้

 1. - คืนส่วนต่างให้  ( อ่านเงื่อนไข A )
 2. - หากไม่อนุมัติแบบเกิน 10 วัน จะไม่คืนส่วนต่าง ( อ่านเงื่อนไข B ) 
กรณีลูกค้าจัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง จะคิดเฉพาะค่าแรงเท่านั้น ( ประมาณ 2,000 บาท  )  และจะไม่มีการคำนวณคืนเงินส่วนต่างในข้อนี้
คือค่าบริการถอดแบบจากแพทเทิรน์ หรือข้อมูลภาพ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะเรียกเก็บ 1 แบบ/ครั้ง หากมีการปรับแบบในเชิงโครงสร้างหลัก จนรูปแบบกระเป๋าเปลี่ยนแปรงรูปแบบ ซึ่งจำเป็นต้องทำตัวอย่างเพิ่มอีก 1 ใบ อาจจะมีการเรียกเก็บอีกครั้ง

เงินค้ำประกัน การสั่งผลิต และข้อตกลงจำนวนสั่งผลิต โดยเราจะคืนเงินจำนวนนี้ ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

   1. คืนให้เต็มจำนวน เมื่อมีการสั่งผลิตตามข้อตกลงและกรอบเวลา ( อ่านเงื่อนไข A , B )

   2. คืนให้บางส่วน หากมีการปรับลดจำนวนสั่งผลิต ( อ่านเงื่อนไข C )

   3. ไม่คืน ทุกกรณี หากไม่สั่งผลิต หรือไม่อนุมัติแบบภายในกรอบเวลา 1 เดือน ( อ่านเงื่อนไข D )

 

FAQ เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงาน และการสั่งผลิต

จัดส่งมาที่  email address : genuine.thailand@gmail.com

ข้อมูลที่เราต้องการ
 • ข้อมูลภาพกระเป๋า อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากที่สุด  (  Pattern , รูปภาพครบทุกมุม , กระเป๋าใบจริง )  )
 • ข้อมูลทั่วไปที่จำเป็น เช่น    ขนาด, ชนิดหนังฟอก , อะไหล่อุปกรณ์ เป็นต้น
 • จำนวนที่ต้องการสั่งผลิต  และ กำหนดเวลาที่ต้องการ (ตัวอย่าง และงานทั้งหมด )
 • กรณีนำวัตถุดิบมาเอง กรุณาชี้แจงให้ชัดเจนว่ามีอะไรบ้าง เช่น หนัง,อะไหล่, วัสดุซับใน เป็นต้น
สามารถประเมินช่วงราคาให้ทราบก่อน เพื่อพิจารณาตัดสินใจเบื้องต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของข้อมูล และจำนวนที่สั่งผลิต การประเมินช่วงราคานี้ อาจจะต่ำลง หรืออาจจะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไป ในขั้นตอนการสรุปแบบ และข้อมูล โดยราคาที่ประเมินจริง จะอยู่ในขั้นตอนการขึ้นกระเป๋าตัวอย่างเสร็จสิ้นแล้ว
ระยะเวลาการทำงาน จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
 1.  การจัดทำกระเป๋าตัวอย่าง 1 ใบ = ใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์
 2.  การจัดทำกระเป๋าทั้งหมด   = ใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ ( ขึ้นอยู่กับปริมาณ และความซับซ้อนของชิ้นงาน )
*ทั้งสองส่วนงานนี้ นับจากสรุปข้อมูลแบบกระเป๋า , ชำระเงิน  แล้วเท่านั้น
 • ชำระเงิน 70%  ของมูลค่าทั้งหมด  >  เริ่มการผลิต
 • ชำระเงิน 30%  ที่เหลือ > ก่อนวันส่งมอบ 1-2 วัน   ( เงินคืนส่วนต่าง และค่ามัดจำ  สามารถหกลบจากยอดนี้ )

เรารับประกันคุณภาพทุกชิ้นงาน

กรณีเกิดการชำรุดเสียหายจากการผลิต เรารับผิดชอบ 100% กรณีเกิดการชำรุุดจากการใช้งาน เรามีบริการซ่อมให้ ตามเงื่อนไขที่ตกลง
* การใช้วัตถุดิบ ของลูกค้าที่นำมาเอง หากเราพิจารณาแล้วว่าไม่มีคุณภาพเพียงพอ บางกรณีเราไม่อาจรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการผลิต หรือการชำรุดจากการใช้งาน ได้ ( ขึ้นอยู่กับข้อตกลง )

ความลับทางธุรกิจ

เราไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าทุกท่านที่มาสั่งผลิตกับเรา   เช่น รูปภาพผลิตภัณฑ์ หรือชื่อบริษัทฯ  ,  Brand   และไม่มีการนำแบบแพทเทิรน์ ไปให้ลูกค้าเจ้าอื่น ๆ

 

email address :  info@9genuine.com