รับสมัครทีมงาน ช่างกระเป๋าหนังแท้

รับสมัครทีมงาน ช่างกระเป๋าหนังแท้
รับสมัครทีมงาน ช่างกระเป๋าหนังแท้

รับสมัครทีมงาน ช่างกระเป๋าหนังแท้

คุณสมบัติ

  1. หากคุณมีฝีมือ ตัดเย็บงานกระเป๋าได้อย่างประณีต  งดงาม

  2. หากคุณมีความคิดสร้างสรรค์  พร้อมที่เปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ

  3. หากคุณมีความซื่อสัตย์ มีความเป็นมืออาชีพ

  4. คุณมีจักรเย็บ และเครื่องมือที่จำเป็นในการทำงาน

 

ส่งข้อมูลที่สำคัญ  เช่น

  • ชื่อ-นามสกุล

  • ที่อยู่ปัจจุบัน

  • หมายเลขโทรศัพท์

  • ภาพถ่ายผลงานที่เคยทำ   ( ส่งให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ )

 

   ส่งอีเมล์ มาที่   info@9genuine.com 

 

เมื่อเราพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับแล้ว  เราจะติดต่อกลับเพื่อนัดหมายการพูดคุยในรายละเอียดการทำงาน  ในลำดับต่อไป

***   เรารับพิจารณาผลงาน  ทุกประเภทงาน  กระเป๋าหนังใบใหญ่  กระเป๋าสตางค์ใบเล็ก  งานเย็บจักร หรืองานเย็บมือ